Ставки земельного податку на 2018 р.

У К Р А Ї Н А

Садковецька сільська рада

Шаргородського району Вінницької області

РІШЕННЯ №81

 

13 червня 2017 року                                                        16 сесія 7 скликання

 

Про затвердження на території Садковецької сільської ради ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку  на 2018 рік

 

Відповідно до статей 274,277,281,282,284. «Податкового кодексу України», керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА :

1.     Затвердити ставки земельного податку та надати пільги зі сплати земельного податку на 2018 рік (додаток №1).

2.     Затвердити порядок справляння плати за землю, в частині земельного податку (додаток №2).

3.     Секретарю сільської ради дане рішення оприлюднити шляхом Інтернет ресурсу до 15 липня 2017 року.

4.     Землевпоряднику сільської ради не пізніше 25.12.2017 року направити копію даного рішення (разом з додатками) в ДПІ Шаргородського району.

5.     Контроль  за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію з питань бюджету, та соціально-економічного розвитку/ Боднарчук В.П./

 

 

                 Сільський голова                                                                                                   Свинобой В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток№1

до рішення 16 сесії 7 скликання

Садковецької сільської ради

від 13 червня 2017 року №81

 

1.     Встановити ставки земельного податку на 2018 рік з урахуванням коефіцієнта індексації нормативно грошової оцінки.

1.1.За землі сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких  проведено (незалежно від місцезнаходження), у розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки.

       1.2. За земельні ділянки, в межах населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких проведено у відсотках від нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок:

Функціональне використання території

Середньозважена вартість 1 кв. м., гривень

% від нормативної грошової оцінки.

Грошова оцінка земель з урахуванням коєфіцієнту1,249;1,433 (грн.  за 1 кв. м)

1. Землі житлової забудови.

32,72

0,04 %

58,56

2.Землі комерційного використання.

109,16

1 %

195,38

3.Землі громадського призначення.

28,52

1 %

51,05

4.Землі транспорту , зв’язку.

31,64

0,04 %

56,63

5.Землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами

40,04

1%

71,66

6.Вулична мережа

31,56

 

56,49

7.Інші землі (інші відкриті незабудовані)землі в межах населених пунктів-кар’єр

3,16

1 %

5,66

8. Інші землі (дерево-чагарникові насадження, чагарники )

15,71

1 %

28,12

9.Інші землі (інші відкриті незабудовані)землі в межах населених пунктів-цвинтар.

15,82

1 %

28,31

10.Інші землі (землі під водою-струмки )

15,82

1 %

28,31

11.Інші землі (під ярами)

3,15

1 %

5,64

12.Сільськогосподарські угіддя

 

 

 

в тому числі рілля

0,90

0,3 %

1,35

багаторічні насадження

1,48

0,1 %

2,22

сіножаті

0,22

0,3 %

0,33

пасовища

0,47

0,3 %

0,70

1.3.                     Ставки податку за земельні ділянки різного цільового призначення нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюють у розмірі – 1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

2.     Надати пільги зі сплати земельного податку з 01 січня 2018 року згідно статті 284 Податкового кодексу України.

2.1.         Для фізичних осіб: - учасникам АТО та членів їх родини, які зареєстровані разом на одному погосподарському номері в розмірі 100 відсотків.

2.2.         Для юридичних осіб :- за земельні ділянки, які розміщені  на території Садковецької сільської ради  та перебувають у власності та /або постійному користуванні державних та комунальних підприємств ,установ та організацій , що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів і є неприбутковими , за винятком площі зданої в оренду не  бюджетним організаціям, а саме:

- застосувати пільги для фізичних та юридичних осіб визначених у ст..281.,282.Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                         В.Когут

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Додаток№2

до рішення 16 сесії 7 скликання

Садковецької сільської ради

від 13 червня 2017 року №81

 

 

Порядок

справляння плати за землю, в частині земельного податку

 

Платники земельного податку

1.1.Платниками земельного податку є:

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

Об’єкт оподаткуванняземельним податком

       Об’єктом оподаткування земельним податком є:

- земельні  ділянки,  які  перебувають у власності або користуванні

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

База оподаткування земельного податку

Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 2017 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

             Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 ПКУ.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційної тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 ПКУ за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозить інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

Податковий періоддля плати за землю

- Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

- Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб:

           1.інваліди першої і другої групи;

            2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

            3. пенсіонери (за віком);

            4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх   соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вищенаведених категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб:

1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, Гено фондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

           Платники плати за землю несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

 

 

Секретар ради                                         В.Когут